Oikeudellinen huomautus ja ehdot 

I. OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS

Tämän verkkosivuston (jäljempänä «verkkosivusto») julkaisee Essilor Oy (jäljempänä Essilor), joka on rekisteröity kauppa- ja yritysrekisteriin numerolla FI0581801-2.

II. KÄYTTÖEHDOT

Verkkosivuston ja sen sisällön käyttöön sovelletaan alla esitettyjä ehtoja. Siirtyessään verkkosivustolle kävijän katsotaan hyväksyneen peruuttamattomasti nämä käyttöehdot ja suostuneensa noudattamaan niitä. Jos kävijä ei hyväksy näitä ehtoja, hänen ainoa keinonsa on lopettaa verkkosivuston käyttö.

Tämä verkkosivusto ja kaikki sen sisältämät tai siihen linkitetyt materiaalit, teksti, koodi, sisältö, ohjelmistot, grafiikat, valokuvat, piirrokset, taideteokset, tiedostomuodot, tiedostot, laitteet ja linkit (yhdessä «Sisältö») on suojattu tekijänoikeuksilla, tavaramerkeillä ja immateriaalioikeuksilla, jotka omistaa tai jotka on lisensoitu Essilorille.

Jokaisella, joka käyttää tätä verkkosivustoa, on oikeus tarkastella mitä tahansa sen osaa yksityiseen ja henkilökohtaiseen käyttöön. Sisältöä ei kuitenkaan saa käyttää eikä jäljentää (kokonaan tai osittain) mihinkään muuhun tarkoitukseen, mukaan lukien rajoituksetta muilla verkkosivustoilla tai julkaisuissa tai niiden yhteydessä tai suoraan kaupalliseen tarkoitukseen.

Jäljempänä olevien ehtojen mukaisesti Essilor ryhtyy toimiin varmistaakseen, että verkkosivustolla annettavat tiedot ovat tarkkoja ja ajantasaisia, mutta ei voi antaa mitään takuuta sivustossa esiintyvien tietojen tarkkuudesta, ajantasaisuudesta tai täydellisyydestä. Essilor pidättää oikeuden korjata verkkosivuston sisältöä milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta ja ilman vastuuta.

Essiloria ei voida pitää vastuussa seuraavista:

  • Mahdolliset epätarkkuudet tai puutteet kolmannen osapuolen verkkosivustolla antamissa tiedoissa tai materiaaleissa
  • Verkkosivuston käytettävyys kolmannen osapuolen toiminnan tai toiminnan vuoksi.

Vierailija täten hyväksyy sen, että Essilor voi keskeyttää pääsyn verkkosivustolle milloin tahansa ylläpidon, turvallisuuden tai muun teknisen syyn vuoksi. Essilor ei ole vastuussa, jos verkkosivusto ei jostain syystä ole käytettävissä milloin tahansa tai minkä tahansa ajan.

Hypertekstilinkit verkkosivustolle (muille kuin Essilorin ylläpitämille verkkosivustoille) voidaan sisällyttää vain Essilorin etukäteen antamalla kirjallisella suostumuksella, joka voidaan peruuttaa milloin tahansa.  Essilor ei ole vastuussa tällaisten sivujen sisällöstä.

Essilor ilmoittaa täten vierailijoille, että näitä yleisiä ehtoja voidaan muuttaa milloin tahansa. Heti niiden ilmestyttyä verkkoon jokaisen verkkosivustoa käyttäneen vierailijan katsotaan hyväksyneen nämä muutokset rajoituksetta.  Siksi kävijän vastuulla on lukea nämä ehdot ennen verkkosivuston selaamista.